BMW X6M 2010 Akrapovic

Една от първите Х6М с изпускателна система акрапович и впоседствие с даунпайпи акрапович. Ремапване на софтуера